Đính chính Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

TTB công bố thông tin Đính chính Báo cáo tài chính năm 2016. Bấm xem tại đây:

TTB – CBTT BCTC 2016 kiem toan lan 2