Báo cáo quản trị công ty năm 2016

TTB công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016. Bấm xem tại đây:

bang cung cap thong tin ve quan tri cong ty

DS CDL, CDNN

TTB_CBTT bao cao quan tri nam 2016