Báo cáo Tài chính quý II/2018

TTB: Công bố thông tin Báo cáo Tài chính quý II/2018. Bấm xem tại đây: TTB_BCTC QII.2018