Báo cáo tài chính Quý I năm 2015.

TTB Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý I năm 2015.

Bấm xem tại đây:

2015.27.04 GT BCTC Q1 2015

BCTC Q1 2015 TTB_tt200