Báo cáo Tài chính Quý I năm 2018

TTB công bố thông tin Báo cáo Tài chính Quý 1/2018. Bấm xem tại đây:

BCTC Quý 1 năm 2018