Báo cáo Tài chính năm 2017

TTB công bố thông tin Báo cáo Tài chính năm 2017. Bấm xem tại đây:

TTB BCTC 2017 kiem toan