Báo cáo tài chính bán niên 2018

TTB công bố thông tin báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét

Bấm xem tại đây:

TTB_CBTT BCTC giua nien do da duoc soat xet