Báo cáo tài chính năm 2016

TTB công bố thông bố Báo cáo tài chính năm 2016. Bấm xem tại đây:

000000006577904_6118_bn_2017_03_28_0925_1

BCTC 2016 da kiem toan