TTB: CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2022

Xem chi tiết tại đây: [pdf-embedder url=”https://tienbo.vn/wp-content/uploads/2022/06/20220630-TTB-CBTT-NQ-HDQT-ve-viec-lua-chon-don-vi-kiem-toan-nam-2022.pdf” title=”20220630 – TTB – CBTT NQ HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022″]