TTB CBTT Nghị quyết HĐQT miễn nhiệm Phó tổng giám đốc thường trực công ty

Xem chi tiết tại đây:[pdf-embedder url=”https://tienbo.vn/wp-content/uploads/2020/07/TTB_CBTT-NQ-HĐQT-miễn-nhiệm-chức-vụ-Phó-TGĐ-thường-trực.pdf” title=”TTB_CBTT NQ HĐQT miễn nhiệm chức vụ Phó TGĐ thường trực”]