Giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính Quý I năm 2015.

TTB CBTT Giải trình Báo cáo tài chính Quý I năm 2015.

Bấm xem tại đây:

2015.27.04 GT BCTC Q1 2015 BCTC Q1 2015 TTB_tt200 Giai trinh chenh lech BCTC Q1 2015_TTB