TTB Công bố thông tin Đính chính nội dung Báo cáo Tài chính quý II/2018

TTB Công bố thông tin Đính chính nội dung Báo cáo Tài chính quý II/2018. Bấm xem tại đây: TTB_CBTT dinh chinh noi dung BCTC q2.2018 (1)