TTB CBTT BCTC quý II năm 2019

Xem chi tiết tại đây: [pdf-embedder url=”https://tienbo.vn/wp-content/uploads/2019/07/TTB_CBTT-BCTC-quy-II-2019.pdf” title=”TTB_CBTT BCTC quy II 2019″]