TTB: CBTT Báo cáo của Nhà đầu tư về ngày trở thành cổ đông lớn (1. Công ty TNHH Ngọc Bích, 2. Công ty TNHH MTV Quyết Thắng QT)