TTB: BỔ NHIỆM NHÂN SỰ KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Xem chi tiết tại đây:

[pdf-embedder url=”https://tienbo.vn/wp-content/uploads/2022/06/20220603-TTB-Thong-bao-bo-nhiem-nhan-su-KTNB.pdf” title=”20220603 – TTB – Thông báo bổ nhiệm nhân sự KTNB”]