TTB _ Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Ông Phùng Văn Thái – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc

[pdf-embedder url=”https://tienbo.vn/wp-content/uploads/2020/12/CV-302_cbtt-4.pdf” title=”CV 302_cbtt”]