Thông tin về kết quả phát hành trái phiếu TTB_CBTT

 

Chi tiết xem tại

TTB_CBTT ket qua phat hanh trai phieu