Thông báo: CTCP Tập đoàn Tiến Bộ nhận được văn bản về việc hủy niêm yết cổ phiếu TTB của Công ty.