Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Bấm xem tại đây:

TTB_ NQ 339 Sua doi dieu le

TTB_Giay phep DKKD lan 8