Thành lập Hiệp hội Môi giới Bất động sản Thái Nguyên

Hội Môi giới Bất động sản Thái Nguyên vừa chính thức được thành lập đặt trụ sở chính tại tầng 2 toàn nhà Seoul sky khu đô thị TBCO RIVERSIDE, tổ 14 phường Quang Vinh, Thành phố Thái Nguyên. Hội là nơi quy tụ tập hợp và kết nối các nhà môi giới bất động sản trên địa bàn Thái Nguyên và các tỉnh Đông Bắc Việt Nam, định hướng ngành nghề Môi giới BĐS chuyên nghiệp có văn hóa chuẩn mực, đạo đức phù hợp với quy định của hiệp hội BĐS Việt Nam và pháp luật của nhà nước.

Ảnh cuộc họp

Thái Nguyên là trung tâm kinh tế của khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc, đây là đầu mối giao thông quan trọng và có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh. Với dân số đông, chắc chắn nhu cầu về bất động sản (BĐS) của Thái Nguyên trong thời gian tới là rất lớn mà ngành môi giới BĐS là một nghề có đặc thù riêng đó là nhu cầu về thông tin thị trường rất cao, có thể nói người làm môi giới BĐS mà không có thông tin thị trường, thông tin về dự án, nhu cầu bán, mua nhà đất cập nhật hàng ngày thì không thể hoạt động kinh doanh hiệu quả được, kèm theo đó là nhu cầu cập nhật những thay đổi về pháp luật, nâng cao trình độ chuyên môn. Chính vì vậy, các nhà môi giới BĐS ở Thái Nguyên có nhu cầu hình thành một tổ chức hội nghề nghiệp để có nơi sinh hoạt, trao đổi thông tin cũng như kinh nghiệm đồng thời bảo vệ quyền lợi của mình.

Trước nhu cầu đó Hiệp hội môi giới BĐS Thái Nguyên được đã được thành lập (gọi tắt là TAR). Mục đích của hội là nhằm hỗ trợ thị trường và phát triển hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực môi giới một cách hiệu quả. Đại diện cho cộng đồng các nhà môi giới để tham mưu cho cơ quan quản lý nhà nước trong việc xây dựng các cơ chế, chính sách và giải quyết các vướng mắc của các nhà môi giới, tham mưu cho hiệp hội trong hoạt động phản biện xã hội cũng như các hoạt động khác thuộc lĩnh vực môi giới BĐS. Với chức năng tuyên truyền, vận động tập hợp hội viên tham gia tích cực các hoạt động liên quan đến lĩnh vực BĐS của Thái Nguyên và vùng Đông Bắc Vịêt Nam theo quy định của pháp luật. Đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên trong các hoạt động liên quan đến ngành, lĩnh vực hoạt động của hội theo quy định của pháp luật và điều lệ của hội; Tư vấn, phản biện những nội dung liên quan đến lĩnh vực hoạt động của hội theo quy định của pháp luật; làm cầu nối giữa các hội viên của hội với các cơ quan hữu quan nhằm giải quyết các vấn đề có liên quan đến hoạt động của hội trong khuôn khổ pháp luật quy định; hỗ trợ hội viên trong việc ổn định, mở rộng phát triển các hoạt động nghiên cứu khoa học – kỹ thuật, tư vấn, đầu tư nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, chuyển giao khoa học công nghệ và dịch vụ thương mại theo quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động của hội.

Hiệp Hội có nhiều hoạt động phong phú để hỗ trợ hội viên và các nhà môi giới BĐS. Đồng thời hội cũng tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế, xây dựng dữ liệu thống kê về thông tin thị trường, tập hợp ý kiến, kiến nghị với nhà nước, chính phủ, cơ quan quản lý để điều chỉnh chính sách, pháp luật phù hợp.

PV