icon date 30-03/2021

Tập đoàn Tiến Bộ: Chủ tịch HĐQT cùng BLĐ Công ty họp triển khai kế hoạch kinh doanh tháng 4

Tập đoàn Tiến Bộ: Chủ tịch HĐQT cùng BLĐ Công ty họp triển khai kế hoạch kinh doanh tháng 4

Ngày 29/03/2021 Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ đã tổ chức cuộc họp nhằm triển khai kế hoạch kinh doanh tháng 4. Đ/c Phùng Văn Bộ – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty trực tiếp chỉ đạo cuộc họp, dự cuộc họp có các đ/c trong Ban Lãnh đạo Công ty.

Tại cuộc họp đã được nghe báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong tháng 3 đồng thời triển khai phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch kinh doanh trong tháng 4 của tập đoàn, đồng thời đẩy nhanh các dự án tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Lạng Sơn

Công ty Cổ phần Tập Đoàn Tiến Bộ (TTB group) là một trong những nhà đầu tư nổi tiếng tại thị trường Bất động sản. Các dự án BĐS mà TTB Group đã triển khai đều làm khuấy động thị trường bất động sản tiêu biểu như Green City (Bắc Giang), TBCO Riverside (Thái Nguyên).

Chú thích ảnh: Hình ảnh tại cuộc họp