Quyết định của Sở GDCK Hà Nội về việc đưa cổ phiếu TTB của Công ty vào diện đình chỉ giao dịch