Phùng Văn Thiện – người có liên quan đến Tổng Giám đốc – đăng ký bán 22.100 CP