Ngày giao dịch đầu tiên 5.000.000 cổ phiếu NYBS

Ngày giao dịch đầu tiên 5.000.000 cổ phiếu NYBS