Ngày 23/11/2023, TTB nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1080/QĐ-XPHC của UBCKNN đối với Công ty