Liên đoàn lao động TP Thái Nguyên tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội cho người lao động của TTB Group

Chiều ngày 01/12, tại hội trường Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho toàn thể cán bộ, công nhân lao động Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ. Tới dự và truyền đạt các nội dung mới về chính sách pháp luật cho người lao động tại hội nghị có đồng chí Nguyễn Tấn Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Chính sách pháp luật LĐLĐ Tỉnh.

Trong thời gian của hội nghị, đoàn viên và công nhân, người lao động của Công ty đã được tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người lao động được quy định tại Bộ Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội…và thảo luận, giải đáp các ý kiến liên quan đến quyền lợi của người lao động. Thông qua hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật giúp đoàn viên, công nhân lao động nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật, hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm của bản thân, cùng với người sử dụng lao động xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Duy Cương