LỄ RA MẮT VĂN PHÒNG HỘI MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM TẠI THÁI NGUYÊN