Kết nạp mới 3 Đảng viên vào Chi bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ

Đồng chí Phó Bí thư Chi bộ Phạm Quang Ngân điều hành nghi lễ Chào cờ, hát Quốc ca, Quốc tế ca tại Lễ kết nạp Đảng viên Chi bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ

Chiều ngày 4/9/2017, Chi bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ đã tổ chức buổi Lễ kết nạp Đảng viên mới cho 3 quần chúng ưu tú: Dương Thanh Xuân, Hà Văn Quang, Lê Việt Hùng vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Buổi Lễ diễn ra trang trọng dưới sự điều hành của đồng chí Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT Phùng Văn Bộ. Đồng chí Bí thư đã trao Quyết định công nhận Đảng viên chính thức và giao nhiệm vụ quan trọng cho các Đảng viên mới; Đồng thời phân công các đảng viên cốt cán trong Chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt những đồng chí Đảng viên mới trong thời gian thử thách ban đầu và bày tỏ mong muốn các đồng chí Đảng viên sẽ tiếp tục học tập, nâng cao trình độ, giữ gìn phẩm chất đạo đức và phát huy năng lực hơn nữa để cùng Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, ngày càng phát triển.

Đồng chí Phùng Văn Bộ, Bí thư Chi bộ đã trao Quyết định công nhận Đảng viên chính thức cho các Đảng viên mới.

Sau khi nhận Quyết định, đồng chí Dương Thanh Xuân, Hà Văn Quang, Lê Việt Hùng đứng trước tượng Bác Hồ, trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và Chi Bộ đã tuyên thệ nguyện trung thành tuyệt đối với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng; Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của người Đảng viên; Đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đảng, xây dựng Chi bộ; Hết lòng vì nước, vì dân, phấn đấu hết hết mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam và nền độc lập, tự do của Tổ Quốc.

Các Đảng viên mới đứng trước tượng Bác Hồ, trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và Chi Bộ tuyên thệ nguyện trung thành tuyệt đối với lý tưởng của Đảng, phấn đấu hết hết mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam và nền độc lập, tự do của Tổ Quốc.

Kim Phượng