Hội nghị triển khai công tác đền bù, giải phóng mặt bằng tại xã Tân Hương (Phổ Yên)

Ngày 1/12/2017, Lãnh đạo và các chuyên viên TTB Group đã đến dự Hội nghị triển khai công tác đền bù, giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Khu nhà ở xã hội Tiến Bộ xã Tân Hương, thị xã Phổ Yên giai đoạn I.

Hội nghị tổ chức tại nhà văn hóa xã Tân Hương với các thành phần tham dự gồm có: Lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương, Chủ đầu tư Dự án, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã Phổ Yên, Phòng Tài nguyên – Môi trường, Phòng Kinh tế hạ tầng thị xã Phổ Yên và 52 hộ gia đình trong phạm vi ảnh hưởng của Dự án tại xóm Sứ, xóm Đình, xóm Trường Thọ.

Các hộ gia đình và Chủ đầu tư cùng đại diện các cơ quan chức năng đã thảo luận trực tiếp về một số vấn đề còn vướng mắc trong công tác giải tỏa mặt bằng và đi đến thống nhất, thông suốt, đảm bảo quyền lợi tối đa cho người dân, đồng thời giúp chủ đầu tư sớm thi công được Dự án, phục vụ nhu cầu ở của khách địa phương cũng như khách nước ngoài.

Kim Phượng