Hiệu chỉnh BCTC kiểm toán 2015

Hiệu chỉnh BCTC kiểm toán 2015

Bấm xem tại đây:

TTB_CBTT hieu chinh so lieu BCTC kiem toan nam 2015