Đính chính thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014

Đính chính thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Bấm xem tại đây:

CV_Dinh_chinh_lai_PHCP_de_tra_co_tuc_nam_2014

G:\Gui C Phuong\2015.06.02 Đính chính thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức