ĐÍnh chính giao dịch Phùng Văn Thái

ĐÍnh chính giao dịch Phùng Văn Thái.