CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ SƠ KẾT 06 THÁNG ĐẦU NĂM

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm 2017 và đề ra phương hướng 06 tháng cuối năm, sáng ngày 8/7/2017 Công ty CP Tập Đoàn Tiến Bộ đã tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh và các mặt công tác khác, dự hội nghị có ông Phùng Văn Bộ chủ tịch HĐQT, ông Phùng Văn Thái Tổng giám đốc công ty cùng toàn thể cán bộ, người lao động. Báo cáo trước hội nghị ông Phùng Văn Thái đã khái quát kết quả kinh doanh đã đạt được trong 06 tháng đầu năm và những hạn chế tồn tại cần khắc phục, theo đó đến hết 06 tháng đầu năm 2017 tổng giá trị tài sản công ty đạt trên 650 tỷ đồng, vốn lưu động đạt 378 tỷ đồng, tổng giá trị sản xuất đạt 199 tỷ đồng, tổng số lao động làm việc thường xuyên là 155 người. Ông Phùng Văn Thái đánh giá trong 06 tháng đầu năm đã có 10 sự kiện diễn ra trong công ty đánh dấu sự phát triển về mọi mặt trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Hội nghị đã nghe trưởng các bộ phận tham gia đóng góp ý kiến cho bản báo cáo sơ kết, hầu hết các ý kiến đều đồng tình, nhiều ý kiến tâm huyết được gửi tới lãnh đạo công ty nhằm có những quyết sách, chỉ đạo để hoạt động sản xuất kinh doanh gắn liền với thực tiễn, gắn nhiệm vụ của mỗi cán bộ trong công ty với công việc chung. Ông Phan Trí Kiên phó giám đốc Sàn giao dịch BĐS đã thẳng thắn chia sẻ những tồn tại cần khắc phục tại đơn vị của mình, với tinh thần trách nhiệm ông đề xuất 02 giải pháp nhằm nâng cao năng xuất lao động; một là sắp xếp lại lao động, hai là cơ chế chính sách, trong bối cảnh hiện nay thị trường BĐS Thái Nguyên đang cạnh tranh gay gắt bởi nhiều đơn vị cùng tham gia nếu không đổi mới về tư duy và cách làm chắc chắn chúng ta sẽ thua trên sân nhà. Kết luận hội nghị ông Phùng Văn Bộ đã đánh giá cao tinh thần làm việc, sự đoàn kết của các tập thể, cá nhân trong công ty để có được kết quả sản xuất kinh doanh như ngày hôm nay là ý trí phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi khó khăn thách thức của lãnh đạo và toàn thể người lao động trong công ty, ông Bộ đã chỉ ra một số vấn đề cần khắc phục ngay, đồng thời đưa ra một số giải pháp chỉ đạo các bộ phận thực hiện, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm còn rất nặng nề, để đạt được kế hoạch đã đề ra ông Bộ yêu cầu các cá nhân, tập thể phát huy cao độ tinh thần làm việc, tăng cường giám sát kỷ luật. Hôi nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2017 đã thành công tốt đẹp, kết thúc hội nghị ông Phùng Văn Bộ cùng lãnh đạo công ty đã tặng quà cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.