Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ viếng nghĩa trang và tặng quà ngày 27/7

Để tưởng nhớ các bậc cách mang tiền bối, các anh hùng liệt sĩ và đồng chí, đồng bào đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, ngày 27/7/2017, lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa viếng các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Dốc Lim, Đài tưởng niệm thành phố Thái Nguyên và Đài tưởng niệm phường Quang Vinh.

Đoàn còn đến thăm và tặng quà các gia đình thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, các gia đình có công với nước trên địa bàn phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên và phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên. Đây là hai địa bàn có trụ sở chính và chi nhánh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ cư trú.

Đoàn lãnh đạo Công ty và cán bộ công nhân viên làm lễ dâng hương, dâng hoa viếng các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim

Đoàn lãnh đạo Công ty và cán bộ công nhân viên đến viếng các anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm phường Quang Vinh nhân dịp 27/7.

Đoàn Công ty đến thăm và tặng quà các thân nhân liệt sĩ và gia đình thương bệnh binh, có công với cách mạng

Ông Phùng Văn Thái, Tổng Giám đốc Công ty trao quà cho các thân nhân liệt sĩ và gia đình thương bệnh binh, có công với cách mạng phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên.

Kim Phượng