Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ tuyển dụng Công nhân sản xuất cầu lông

Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ tuyển dụng Công nhân sản xuất cầu lông
Số lượng: 05 người
Lương theo sản phẩm.
Tuổi từ 18_ 35.
Yêu cầu: Nhanh nhẹn, có sức khỏe tốt.
Ưu tiên nữ:
Chi tiết liên hệ: Ms. Hải: 0982.454.956