Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ (TTB GROUP) vinh dự nhận Cờ thi đua do UBND tỉnh Thái Nguyên trao tặng

Sáng ngày 30/1/2018, lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ (TTB GROUP) đã đến dự Lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018 do Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Thái Nguyên tổ chức.

Đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy đã đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm ôn lại truyền thống vẻ vang và những dấu son lịch sử trong 88 năm hình thành, phát triển của Đảng cộng sản Việt Nam với những thắng lợi của công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng Tổ quốc.

Đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng thành phố đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018 và kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân trong thành phố đoàn kết, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kinh tế, chính trị được giao.

Tại Lễ kỷ niệm, Công ty Cổ phần tập đoàn Tiến Bộ (doanh nghiệp duy nhất trong Khối các doanh nghiệp của tỉnh) cùng với 3 đơn vị hành chính của thành phố đã vinh dự được nhận Cờ thi đua do UBND tỉnh trao tặng. 30 tập thể được nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc. Ông Dương Văn Khiêm (TTB GROUP) và một số tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Nhiều cá nhân, tập thể được nhận Bằng khen, Giấy khen, Cờ thi đua, các danh hiệu Lao động tiến tiến, Chiến sĩ thi đua của UBND thành phố Thái Nguyên trao tặng.

Kim Phượng