Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ chào mừng ngày Thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Ngày 20/10/2016, thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn lao động tỉnh Thái Nguyên, được sự nhất trí của chi bộ Công ty, BCH Công đoàn Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ đã tổ chức kỷ niệm 86 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10/1930 – 20/10/2016 cho chị em phụ nữ Cán bộ công nhân viên Công ty tại hội trường nhà máy Cầu lông.

Hội nghị chào mừng trong không khí vui vẻ, phấn khởi với các nội dung: Giao lưu văn nghệ, Chủ tịch công đoàn phát biểu chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam và tặng hoa cho nữ đại biểu tham dự.Hội nghị chào mừng trong không khí vui vẻ, phấn khởi với các nội dung: Giao lưu văn nghệ, Chủ tịch công đoàn phát biểu chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam và tặng hoa cho nữ đại biểu tham dự.Hội nghị chào mừng trong không khí vui vẻ, phấn khởi với các nội dung: Giao lưu văn nghệ, Chủ tịch công đoàn phát biểu chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam và tặng hoa cho nữ đại biểu tham dự.

Hội nghị chào mừng trong không khí vui vẻ, phấn khởi với các nội dung: Giao lưu văn nghệ, Chủ tịch công đoàn phát biểu chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam và tặng hoa cho nữ đại biểu tham dự.Hội nghị chào mừng trong không khí vui vẻ, phấn khởi với các nội dung: Giao lưu văn nghệ, Chủ tịch công đoàn phát biểu chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam và tặng hoa cho nữ đại biểu tham dự.

Hội nghị chào mừng trong không khí vui vẻ, phấn khởi với các nội dung: Giao lưu văn nghệ, Chủ tịch công đoàn phát biểu chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam và tặng hoa cho nữ đại biểu tham dự.