Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ chào mừng ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10

Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2016, các bộ phận trong công ty và các cơ quan ban ngành như: LĐLĐ Thành phố Thái Nguyên, Ngân hàng Quốc dân, Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên, Hội khuyến học thành phố Thái Nguyên,… đến chúc mừng Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ.

Cán bộ công nhân viên trong công ty xin được gửi tới Ban lãnh đạo công ty lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc các lãnh đạo luôn vững tay chèo để đưa còn thuyền Tiến Bộ ra ngoài biển lớn. Chúc mừng thành công và vươn tới tương lai!Cán bộ công nhân viên trong công ty xin được gửi tới Ban lãnh đạo công ty lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc các lãnh đạo luôn vững tay chèo để đưa còn thuyền Tiến Bộ ra ngoài biển lớn. Chúc mừng thành công và vươn tới tương lai!Cán bộ công nhân viên trong công ty xin được gửi tới Ban lãnh đạo công ty lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc các lãnh đạo luôn vững tay chèo để đưa còn thuyền Tiến Bộ ra ngoài biển lớn. Chúc mừng thành công và vươn tới tương lai!