CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI CHO CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2020-2025.

Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng Bộ cho Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đang gấp rút được triển khai.

Thực hiện chỉ thị số 35, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng; Kế hoạch số 116, ngày 10/7/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên về tổ chức Đại hội các chi bộ, Đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thực hiện kế hoạch số 01/KH-ĐH ngày 24/01/2020 của Đảng bộ công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ, ngày 9/5/2020 các chi bộ khối Văn phòng, chi bộ khối Sản xuất kinh doanh Công Ty CP Tập Đoàn Tiến Bộ long trọng tổ chức đại hội chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2023. Đại hội tiến hành bầu ra Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ khóa mới, nhiệm kỳ 2020-2023 làm cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ công ty.

Công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ còn đặc biệt được chú trọng từ nội dung khánh tiết đến cơ sở vật chất và con người.

Đến nay mọi công tác chuẩn bị đã dần được hoàn tất và dự kiến Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được diễn ra vào 07h00, ngày 17/6/2020.

Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 là sự kiện có ý nghĩa trọng đại đối với Công ty. Đại hội tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 và thảo luận, đóng góp vào dự thảo Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Huyền Trang