CHỦ TỊCH HĐQT TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ: “TÔI MUỐN CHI TIỀN THƯỞNG NHIỀU HƠN CHI TIỀN LƯƠNG”

Ông Phùng Văn Thái Tổng giám đốc công ty trao thưởng cho các cá nhân xuất sắc

” Tôi muốn chi tiền thưởng nhiều hơn chi tiền lương” là câu nói ý nghĩa, sâu sắc của chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập Đoàn Tiến Bộ, để động viên khích lệ người lao động trong công ty nỗ lực hơn trong sản xuất kinh doanh. Thực tế trong những năm qua hoạt động khen thưởng, kỷ luật của Công ty luôn được thực hiện nghiêm túc, các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc được phòng NS theo dõi cụ thể, chi tiết. Hàng tuần, hàng tháng lãnh đạo Công ty đều có phần thưởng động viên kịp thời, đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm động viên người lao động trong công ty luôn đề cao tinh thần sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, hết mình phục vụ vì lợi ích chung của công ty để ngày một phát triển. Bên cạnh đó lãnh đạo Công ty CP Tập Đoàn Tiến Bộ cũng thường xuyên quan tâm đến đời sống người lao động, ngoài chế động tiền lương, tiền thưởng theo qui định, hàng tháng lãnh đạo công ty đều tổ chức mừng sinh nhật cho các cá nhân, kịp thời hỏi thăm, động viên các trường hợp không may bị ốm đau, gia đình có việc đột xuất… Có thể nói các hoạt động này của lãnh đạo Công ty CP Tập Đoàn Tiến Bộ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, người lao động tin tưởng và xác định gắn bó với công ty dài lâu.