Chào cờ đầu tháng – Nét truyền thống văn hóa tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ

Sáng thứ 2 ngày 7/5/2018, Lễ Chào cờ đầu tháng đã được tổ chức trang nghiêm tại sân Nhà máy Cầu lông Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ. Đây là nghi lễ truyền thống, được thực hiện đều đặn suốt nhiều năm qua tại Công ty thể hiện tình yêu thiêng liêng với Tổ Quốc và lòng tự hào dân tộc của mỗi cán bộ, công nhân viên, người lao động TTB Group.

Đại diện lãnh đạo Công ty đã phát biểu đánh giá kết quả hoạt động của các phòng, ban, bộ phận kinh doanh – sản xuất trong tháng qua và biểu dương nhiều gương sáng của tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự phát triển của Tập đoàn; Đồng thời, nhắc nhở những tồn tại yếu kém vẫn chưa được khắc phục triệt để và thông báo kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm trong tháng tới của toàn Công ty.

Lãnh đạo TTB Group còn bày tỏ mong muốn cán bộ, công nhân viên trong Công ty cần đoàn kết hơn nữa để phát huy sức mạnh tập thể, tinh thần dân chủ, năng động cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lễ Chào cờ là nghi thức đặc biệt quan trọng, góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp đi vào nề nếp, chuẩn mực, hiện đại, văn minh nhưng vẫn đúng thuần phong mỹ tục và có ý nghĩa cao đẹp khi khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, cũng như trách nhiệm công dân trong mỗi cán bộ, nhân viên làm việc tại TTB.

Kim Phượng