CBTT_ Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Ông Phùng Văn Thái – Thành viên Hội đồng quản trị Kiêm Tổng giám đốc