CBTT về việc BC KQGD cổ phiếu của Ông Phùng Văn Bộ

Xem chi tiết tại đây: TTB_CBTT BCKQGD PVB