CBTT về việc BC KQGD cổ phiếu của Ông Phùng Văn Bộ

Xem chi tiết tại đây: [pdf-embedder url=”https://tienbo.vn/wp-content/uploads/2019/07/TTB_CBTT-BCKQGD-PVB.pdf” title=”TTB_CBTT BCKQGD PVB”]