Cập nhật Tiến độ xây dựng tòa A4 – Dự án Chung cư TBCO3 – Ngày 03/11/2016 Hoàn thành xong đổ bê tông phần sàn tầng 07

Ngày 03/11/2016 tại tòa nhà A4 – Dự án Chung cư TBCO3 trên địa bàn phường Quang Vinh Ban chỉ huy công trình và Đơn vị thi công đã tiếp tục tiến hành đổ bê tông sàn tầng 07.

Tiếp tục khẳng định sự quyết tâm cao độ của Ban quản lý dự án, Ban chỉ huy công trường đặc biệt là sự chỉ đạo kịp thời của ban lãnh đạo Công ty sớm hoàn thiện công trình đưa vào sử dụng để bàn giao nhà cho khách hàng sau 12 tháng thi công.

Dự kiến block tòa nhà Chung cư A4 cao 16 tầng với diện tích sàn xây dựng từ 1.050m2/tòa, diện tích mỗi căn hộ dự kiến từ 60m2 đến 100m2, tổng số căn hộ dự kiến là 150 căn.