Báo cáo quản trị năm 2014

BCQT TTB năm 2014.

Bấm xem tại đây:

BCQT TTB 2014_full_signed