Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ 73 lên 143 tỷ đồng

TTB công bố báo cáo tình hình sử dụng vốn từ 73 lên 143 tỷ đồng. Bấm xem tại đây:

BC tinh hinh su dung von tu 73 len 143 ty