Báo cáo tiến độ sử dụng vốn đợt phát hành 7 triệu CP

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 7 triệu

Bấm xem tại đây:

TTB_CBTT Bao cao tien do su dung von dot 2(7trieu cp)_Final