Giải trình chênh lệch lợi nhuận Báo cáo tài chính quý III 2016

Báo cáo tài chính quý 3 2016

Bấm xem tại đây:

TTB_Giai trinh KQKD quy III.2016