Báo cáo tài chính bán niên 2016

Báo cáo tài chính ban nien 2016

Bấm xem tại đây:

000000006183443_TTB_Giai_trinh_KQKD_giua_nien_do_(1)

TTB_CBTT BCTC Ban nien da SX