Phùng Thị Nam Phó TGĐ đăng ký mua 300.000 cổ phiếu